Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Ante Marinović-Uzelac - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Naselja, gradovi i prostori Hrvatske
Hrvatski studiji

Urbanizam II
Urbana sociologija
Diplomski rad
Prostorno planiranje
Urbanističko planiranje I-IV
Integralni rad
Prostorno planiranje i urbanizam
Studij prometnih znanosti

Oblikovanje krajine
Biotehniška fakulteta u Ljubljani

Poslijediplomska nastava

Urbanizam i prostorno planiranje
Revitalizacija graditeljskog naslijeđa
Arhitektura turizma i slobodnog vremena
na poslijediplomskim studijima Arhitektonskoga fakulteta

Oblikovanje pejzaža
na Šumarskom i Poljoprivrednom fakultetu

Ekonomika turizma
na Ekonomskom fakultetu

Geografske osnove prostornog uređenja
na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

Urbanizem i prostorsko planiranje
AGG fakultet u Ljubljani