Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Gertrud Barić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: