Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Luka Majetić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Strojarstvo
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: