Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nataša Šarlija

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Osijeku
Ulica: Gajev trg 7
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031/ 22 44 00
E-mail adresa: