Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Tarik Kulenović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet političkih znanosti
Sydney Technical College
Doktor znanosti na smjeru politička sociologija