Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Radomir Jurić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Arheologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Arheološki muzej u Zadru
Ulica:Trg opatice Cike 1
Grad:23 00 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: