Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mirko Radić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: