Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Dragutin Svrtan - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Diferencijalna geometrija
Kolegij se predaje u sedmom i osmom semestru na smjeru teorijska matematika, te kao izborni kolegij na trecoj i cetvrtoj godini. (PMF-MO, Zagreb)

Konkretna matematika 1
Kolegij se predaje u petom semestru na smjeru računarstvo, te kao izborni kolegij na trecoj i cetvrtoj godini. (PMF-MO, Zagreb)

Konkretna matematika 2
Kolegij se predaje kao izborni kolegij na trećoj i četvrtoj godini. (PMF-MO, Zagreb)