Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Dragutin Svrtan - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Diferencijalna geometrija
Kolegij se predaje u sedmom i osmom semestru na smjeru teorijska matematika, te kao izborni kolegij na trecoj i cetvrtoj godini. (PMF-MO, Zagreb)