Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Dragutin Svrtan - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Konkretna matematika 1
Kolegij se predaje u petom semestru na smjeru računarstvo, te kao izborni kolegij na trecoj i cetvrtoj godini. (PMF-MO, Zagreb)

Predavanja: 60
Vježbe: 60