Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Dragutin Svrtan - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Konkretna matematika 2
Kolegij se predaje kao izborni kolegij na trećoj i četvrtoj godini. (PMF-MO, Zagreb)

Predavanja: 30
Vježbe: 30