Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Dragutin Svrtan - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Diskretna matematika i teorija grafova

Diskretna matematika i primjene