Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Dragutin Svrtan - Projekti

Natrag na pregled projekata

Diskretna matematika i teorija grafova
Šifra projekta: 1-01-247
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Radovi na projektu rješavali su probleme enumerativne Ť kombinatorike i algebarske teorije grafova, kao što su Ť kombinatorika šetnji na grafovima, pronalaženje formalnih jezika Ť vezanih za monomer/dimer probleme Kekuleove strukture (savršena Ť sparivanja), računanje raznih topoloških indeksa grafova. Ť Izučavali su se i problemi f-vektora kompleksa, kombinatorne, Ť analitičke i geometrijske nejednakosti, bojenje grafova, Ť algoritmi za paralelna računanja i problemi puteva, analiza Ť algoritama, holografske neuronske mreže.

Voditelj projekta: Darko Veljan
E-mail adresa:

Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet-Matematički odjel, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991. - 31.12.1993.
Opis projekta na stranicama financijera