Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ibrahim Aganović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička 30
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/4605-738
E-mail adresa: