Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivan Gutman - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Elektrotehnicki fakultet
Univerzitet u Beogradu
Beograd
SFR Jugoslavija
- 1981.
Doktor znanosti, područje matematika

 
Sveučilište u Zagrebu
1971. - 1973.
Magistar znanosti, područje kemija

 
Prirodoslovno-matematicki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1973. - 1973.
Doktor znanosti, područje kemija

 
Prirodno-matematicki fakultet (grupa kemija)
Univerzitet u Beogradu
Beograd
SFR Jugoslavija
1966 - 1970.
dipl. kemicar

 
Srednja škola

Sombor
SFR Jugoslavija
1962. - 1966.