Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivan Gutman - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: matematicka kemija,
teorijska (organska) kemija,
fizikalna kemija,
teorija grafova,
matematika (algebra, kombinatorika, ...)