Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija
Osobni podaci


Sibe Mardešić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Akademik
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:Prirodoslovno-matematički fakultet
Ulica:
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: