Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mirjana Pejić-Bach - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Informatika
Otkrivanje znanja u bazama podataka
Otkrivanje znanja u bazama podataka je izborni kolegij na 4. godini. Nastava se održava u obliku predavanja i vježbi na računalima. Studenti su obavezni izraditi projekt u kojem se sami okušavaju u otkrivanju znanja. Projekt i usmeni ispit su ujedno i glavni elementi za konačnu ocjenu.

Modeliranje sistemskom dinamikom
Menadžerske simulacijske igre