Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mislav Ante Omazić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2003
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1998
diplomirani ekonomist