Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mislav Ante Omazić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Konkurentska sposobnost i strategije hrvatskih poduzeća

Komparativno istraživanje funkcioniranja managementa