Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mislav Ante Omazić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Projektni menadžment, društvena odgovornost poduzeća, menadžment promjena i organizacijska kultura