Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Pavle Goldstein

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička 30
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/460-5794
E-mail adresa: