Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Pavle Goldstein - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Operatorske algebre, dinamički sistemi, bioinformatika.