Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Bibliografija


Vladimir Kadum

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:I. M. Ronjgova 1
Grad:52000 Pula
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: