Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Manuel Benazić - Biografija

Rođen u Puli 6. kolovoza 1976. godine gdje i danas živi. Osnovnu i srednju školu završio je u Puli. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. godine radi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjelu za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković". Doktorsku disertaciju obranio je 2009. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.