Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Manuel Benazić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
2006 - 2009
Doktorat znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1999 - 2002
Magistar društvenih znanosti polje ekonomija na smjeru ekonomija međunarodne razmjene

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1994 - 1998
Diplomirani ekonomist smjer financije

 
Srednja škola

Srednja tehnička škola Pula
Pula - Pola
1990 - 1994
Tehničar za računala