Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Manuel Benazić - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Priznanje za najbolju doktorsku disertaciju napisanu i obranjenu u 2009. godini iz područja financija
2010
Pohvala Dekana Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
1998
Priznanje Društva inovatora Pula
1994