Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Manuel Benazić - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Monetarna ekonomija
Bankarski management
Monetarna politika Europske unije
Po Bologni - Diplomska nastava

Management financijskih institucija
Međunarodne financije
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Monetarna analiza