Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Anna-Maria Getoš

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Pravo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Trg maršala Tita 14
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: