Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Miroslav Sambolek

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Brodogradnja
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:Tel. 01/6504228
E-mail adresa: