Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Krešimir Ćosić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Diplomirani inženjer elektrotehnike

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Magistar tehničkih znanosti, područje elektrotehnika

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Doktor tehničkih znanosti, područje elektrotehnika