Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Dario Škarica

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 54/4
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 1 6111 532
E-mail adresa: