Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Bibliografija


Dušan Benčić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Geodezija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: