Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Bibliografija


Dušan Benčić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Geodetski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 15. 3. 1979
Doktor znanosti