Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Alma Kalinski - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1996-2000 - 2001-2005
Diplomirani profesor filozofije i njemačkog jezika i knji ževnosti; Magistar znanosti iz područja književnosti