Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Višnja Oreščanin

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bijenička cesta 54
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/4560-934
E-mail adresa: