Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Zoran Bekić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:SRCE - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Josipa Marohnića 5
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 616 55 01
E-mail adresa: