Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Zrinka Barišić Marenić - Biografija

Rođena je 1972. u Zagrebu. Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1996. Zaposlena na matičnom fakultetu 1997. u statusu znanstvene novakinje na znanstvenom projektu "Atlas arhitekture Republike Hrvatske - 20. vijek" (voditelj: prof.dr.sc. I. Juras) na poslovima sistematizacije i obrade baze podataka te izrade monografija pojedinih arhitekata i obrade tematskih cjelina. U znanstveno-istraživačko zvanje mlađe asistentice izabrana je 1998. Poslijediplomski znanstveni studij "Graditeljsko naslijeđe" apsolvirala je 1999. Tijekom studija pohađala dvije međunarodne ljetne škole arhitekture u Wiesenburgu – Berlinu (Njemačka) 1993. i u Ličgeu (Belgija) 1994. te dvije dvomjesečne stručne prakse u biroima Delius Architekten Büro u Siegenu (Njemačka) 1994. i The Boyd Partnership Chartered Architects u Belfastu (Sjeverna Irska) 1995 godine.Linkovi:
http://www.arhitekt.hr/_af/_hr/informacije/dok/bio/bio_15644.html