Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Projekti
Bibliografija


Tomislav Hafner

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: