Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija


Maja Anđel - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Hrvatsko-njemačke jezične veze

Njemački i hrvatski u dodiru - sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme