Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Kristina Štrkalj Despot - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: povijest hrvatskoga jezika, sintaksa (sinkronijska i dijakronijska), tekstologija, leksikografija, kognitivna lingvistika