Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Zlatko Bačić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Teorijska i računalna kemija: vibracijsko- rotacijsko- tunelirajuća spektroskopija višeatomskih floppy-molekula, klasteri vezani vodikovim vezama i molekulama dopirani heteroklasteri rijetkih plinova; prijenos protona u klasterima vezanim vodikovim vezama; anharmonijske vibracije atoma i molekula adsorbiranih na čvrstu površinu.

http://chemistry.fas.nyu.edu/object/chem.faculty.bacic.interests.html