Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Bibliografija
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Igor Novak - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1981
Doktor kemijskih znanosti

 
Srednja škola


 
Osnovna škola