Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Bibliografija
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Igor Novak - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Opća kemija
Fizičko-organska kemija
Znanstvena metodologija
Kvantna kemija i molekularna termodinamika
Molekularna struktura i spektroskopija