Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Igor Štagljar

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Druge grane kliničke medicine
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:160 College Street, Room 306
Grad: Toronto
Država:
Kanada
Brojevi telefona:Tel. 416-946-7828
E-mail adresa: