Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Petar Alaupović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Kemija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:825 N.E. 13th Street
Grad:73104 Oklahoma City
Država:
Oklahoma, USA
Brojevi telefona:Tel. +01-405-271-7703
E-mail adresa: