Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivan Damjanov

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Kanas University Medical Center
Ulica:3901 Rainbow Blvd
Grad:66160 Kansas City
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 913-588-1227
E-mail adresa: