Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Bosiljka Glumac - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Stratigrafija naslaga krede u okviru geodinamike jadranskog područja Hrvatske

Od subdukcije do današnjih jadranskih plaža: glavne promjene u razvitku Dinarida