Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Daniel Danko Gajski

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:444 Computer Science Building
Grad:CA 926 Irvine
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. (949) 824-4155
E-mail adresa: