Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Duško Sekulić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:GPO Box 2100
Grad:SA 500 Adelaide
Država:
Australia
Brojevi telefona:Tel. 8201 2491
E-mail adresa: